Müşteri Memnuniyeti İlkesi

Sekktöründe "müşteri memnuniyeti" ilkesi ile başarısını sürekli artıran NSK Group, İnsan Kaynakları yönetiminde de bu ilkeyi esas almaktadır.

Rekabet üstünlüğü sağlanmasında en büyük payın, sorumluluk sahibi, sürekli öğrenen ve geliştiren yaratıcı, yenilikçi, takım ruhu ile çalışan topluma ve çevreye duyarlı çalışanlarımızdan alıyoruz.

Yalın üretim felsefesi

Yalın üretim felsefesi ile çalışanlarımızın potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve firmamızın ana hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendiriyoruz.

Personelimizin çalıştıkları birimin hedeflerini, Firma ana hedeflerini ve kendilerinden beklentileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyoruz.

Bu bilinçle amacımız; ortak hedefler doğrultusunda, çalışanlarımızın mutluluğunu ve iş verimini arttıracak etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak, sürekliliğini sağlamak ve çalışanlar tarafından benimsenmiş uluslararası standartlarda İnsan Kaynakları politikalarını uygulayarak, daha iyi bir geleceğe ulaşmaktır.

Sosyal Haklar

Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için verilen eğitimlerle kariyer ve bireysel gelişim imkanları sunuyoruz.

Çalışanlarımızın sosyal haklarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemek konusunda gösterdiğimiz hassasiyet, aidiyet duygusunun yükselmesine ve güçlü bir motivasyona ulaşılmasına imkan sağlamaktadır.

Güncel ilanlarımızı Kariyer Net üzerinden takip edebilirsiniz.